Overige

Terug

Naast de eerder genoemde focus-gebieden hebben wij expertise op andere terreinen zoals internationaal privaatrecht en het verstrekken van zogeheten ‘legal opinions’ die voldoen aan internationale standaarden.