Corporate social responsibility

Terug

Wij vinden het van groot belang de advocatuur wereldwijd te ondersteunen, juist in landen waar een zorgvuldige rechtsgang niet zo vanzelfsprekend is.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat een advocaat onafhankelijk, vrij en zonder bedreigd of onderdrukt te worden, zich voor zijn cliƫnten kan inzetten en in een rechtstaat is dat ook vanzelfsprekend. Dit geldt echter helaas lang niet overal ter wereld. De Metz Advocaten realiseert zich dat wij als Nederlandse advocaten in dit opzicht een bevoorrechte positie innemen en dat advocaten elders ter wereld onze steun hard nodig hebben. Daarom zijn wij donateur van de onafhankelijke en non-politieke Nederlandse stichting Advocaten voor Advocaten (Lawyers for Lawyers, L4L. http://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/about-us/

L4L zet zich ervoor in dat advocaten, in overeenstemming met het internationale recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Basic Principles on the Role of Lawyers en de Declaration on Human Rights Defenders van de Verenigde Naties in het bijzonder, hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uiteofenen. Altijd en overal. Ook als dat de overheid, de Balie of de gevestigde orde in een land onwelgevallig is.

L4L verkreeg Speciale Consultatieve status bij de VN Economische en Sociale Raad in juli 2013.