Algemeen vennootschapsrecht

Terug

De Metz adviseert over alle denkbare vragen van vennootschapsrecht, zoals het opstellen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten,  aandeelhoudersovereenkomsten, maatschaps- en V.O.F-contracten en het inrichten van (structuur-)vennootschappen en corporate governance. Verder heeft De Metz ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames, zowel nationaal als internationaal.