Waarvoor verwijzen wij door?

Terug

Het kantoor adviseert en procedeert niet over intellectueel eigendomsrecht, fiscaal recht, strafrecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht, Europees recht, gespecialiseerd mededingingsrecht en bestuursrecht. In voorkomende gevallen verwijzen wij u door, of werken samen met andere daarin wel gespecialiseerde kantoren.