Procesrecht

Terug

De procespraktijk van De Metz omvat onder meer het voeren van  enquête- en geschillenprocedures voor de Ondernemingskamer, arbitrages en civiele procedures omtrent bank- en effectenrechtelijke, vennootschapsrechtelijke, goederenrechtelijke, arbeidsrechtelijke en verbintenisrechtelijke geschillen.