Overnames, fusies

Terug

Het begeleiden van nationale en internationale fusies en overnames is een kernactiviteit van De Metz. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties:  overnames in de vorm van een aandelentransactie of een activa- passivatransactie, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen en herstructureringen.

Onze bemoeienis beperkt zich niet tot het uitsluitend afhandelen van juridisch-technische kwesties , maar omvat tevens de gehele procesbewaking, het verrichten van het due diligence onderzoek, het voeren van de contractonderhandelingen en de uitvoering van de
integratie-activiteiten na afronding van de fusie of overname.

De Metz adviseert op dit gebied grote nationale en internationale ondernemingen, maar ook kleinere bedrijven.