Insolventierecht

Terug

De Metz adviseert over het insolventierecht en daaraan gerelateerde onderwerpen, waaronder ondernemingen in “zwaar weer”, doorstart
van ondernemingen, uitwinning van zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheid en advisering van schuldeisers en belanghebbenden in geval van faillissement of surséance van betaling.