Contractenrecht

Terug

De Metz adviseert op het gebied van algemeen contractenrecht. Het betreft onder andere het opstellen en beoordelen  van algemene voorwaarden, distributie-, agentuur- en licentieovereenkomsten.

Het contractenrecht speelt een grote rol in het nationale en internationale handelsverkeer. Hoewel contracterende partijen in beginsel vrij zijn zelf de inhoud van hun overeenkomst te bepalen, gelden er bepaalde wettelijke regels waarvan niet kan worden afgeweken. Bepaalde typen overeenkomsten, zoals franchise- en agentuurovereenkomsten, worden in hoge mate door dwingendrechtelijke regels beheerst. Dit is ook het geval bij contracten met consumenten en bij het hanteren van algemene voorwaarden.