Effectenrecht

Terug

De Metz treedt op voor banken en beleggingsondernemingen bij geschillen over de effectenrechtelijke zorgplicht. Hierbij gaat het onder meer om perikelen ten aanzien van vermogensbeheer, beleggingsadviezen, de uitvoering van effectenorders en specifieke producten.

De Metz adviseert daarnaast  over de regels omtrent het effectenrecht en richt zich daarbij onder andere op de uitgifte en aanbieding van effecten, openbare biedingen en de daarop van toepassing zijnde financiële toezichtwetgeving of de vrijstelling daarvan.